LLAR D’INFANTS

SERVEI PREU

Quota mensual total 

(de 9 a 17)

148€

INFANTIL

SERVEI PREU
Quota mensual 136,55€
Fundació* 10€

Quota mensual total

(de 9 a 18.30)

146,55€

PRIMÀRIA

SERVEI PREU
Quota mensual 128,93€
Fundació* 10€

Quota mensual total

(de 9 a 17)

138,93€

MENJADOR

SERVEI PREU
Quota mensual Mitja Pensió 137,15€
Servei de vigilància 0€
Dinar esporàdic 8,80€

ACOLLIDA MATÍ / TARDA

Llar d’Infants i Primària

SERVEI PREU

Quota mensual matí (7:45 – 9)

Quota mensual tarda (17 – 18:30)

20€

22€

Esporàdic 2€