LLAR D’INFANTS

SERVEI PREU
Quota mensual total(de 9 a 17)

Acollida matinal (7:30-9h)

Acollida tarda (17-18h)

148€

22€

20€

INFANTIL

SERVEI PREU
Quota mensual 140,70€
Fundació* 10€
Quota mensual total

(de 9 a 18.30)

150,70€

PRIMÀRIA

SERVEI PREU
Quota mensual 140,70€
Fundació* 10€
Quota mensual total

(de 9 a 17)

150,70€

MENJADOR

SERVEI PREU
Quota mensual Mitja Pensió 142,96€
Esporàdic 9,20€

ACOLLIDA MATÍ / TARDA

Llar d’Infants i Primària
SERVEI PREU
Quota mensual matí (7:30 – 9h)

Espai EIXAM (17 – 18h)

22€

gratuït

Esporàdic matí 2€