Enfilalls Educatius és un recull d’articles molt interessants relacionats amb el món educatiu. sempre des de diferents enfocs: l’emocional, el tecnològic, l’artístic, cognitiu, familiar, etc.

Publiquem un article cada dos mesos, i també podeu consultar els números anteriors. Us convidem a llegir-los, per tal de conèixer una mica més aquest meravellós món de l’educació.

ABRIL 2022

 ELS PRINCIPALS PERILLS DE LES XARXES SOCIALS

«PENSA QUE SI ET REGALEN ALGUNA COSA, ÉS PERQUÈ EL PRODUCTE ETS TU»

El tema de les xarxes socials i internet desperta curiositat, recan-ça, interès, temor, però és ben present a les nostres vides i cada cop més. Per això no cal ni por ni rebuig, però tampoc no cal ni la ignorància ni pressuposar que tot està bé, que tot està controlat, que tot és correcte. (+)