La composició del Consell Escolar del Centre està formada per les persones següents:

Directora (Presidenta del Consell): Giannina Aztarain

Representants de la titularitat: Montserrat Plans, Marian Baqués, Dolors Romeu

Representants dels professors: Sara Sánchez, Anna Padrós, Lluís Espinal, Núria Trullà

Representants dels pares dels alumnes: Anna Roca, Marta Anfruns, Joan Clarà, Laia Rius

Representant del personal d’administració i serveis (secretària del Consell): Pilar Roger

Representant de l’Ajuntament: Eva Roger Piella