La composició del Consell Escolar del Centre està formada per les persones següents:

Directora (Presidenta del Consell): Giannina Aztarain

Representants de la titularitat: Montserrat Plans, Marian Baqués, Dolors Romeu

Representants dels professors: Sara Sánchez, Gemma Muns, Alba Ció, Núria Trullà

Representants dels pares dels alumnes: Elena Vargas, Montse Forcada, Joan Clarà, Laia Rius

Representant del personal d’administració i serveis (secretària del Consell): Pilar Roger

Representant de l’Ajuntament: Laia Bonells