Benvingudes i benvinguts al canal ètic d’Escola Pia de Catalunya, una plataforma que té la finalitat de garantir el compliment dels valors i la missió de la nostra entitat. Amb aquesta eina, aspirem a fomentar un entorn de transparència, respecte i responsabilitat, on totes i tots els membres de la comunitat puguin expressar les seves inquietuds, reportar comportaments inadequats i contribuir a construir una organització referent en valors i actituds. Amb el compromís de totes i tots, podem construir una comunitat educativa i social sòlida i compromesa amb l’excel·lència educativa i els principis ètics que ens defineixen.

A continuació, trobareu dos recursos per aconseguir aquesta fita conjuntament, la bústia de protecció d’infants i joves, el canal de denúncies regulat a la llei 2/2023.

BÚSTIA DE PROTECCIÓ D’INFANTS I JOVES:

La Bústia de protecció d’infants i joves posa a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa – infants i joves, famílies , monitors/es i formadors/es – un canal de comunicació on poder explicar aquelles situacions que pateixin infants i joves de la nostra entitat i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, tant si es produeixen a l’escola com si es donen fora d’aquesta.

La bústia està preparada per garantir l’anonimat de la persona informant, si aquesta ho desitja. Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar als nostres infants i joves.

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1833186?access=Z5Fs2CYUxTEoBr3zspcPnPT9XGUsFnYzz9qhiheDh3M%3d

CANAL DE DENÚNCIES

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Escola Pia de Catalunya posa el Canal de denúncies a disposició de qui hi pugui tenir un interès legítim. Aquest és un sistema intern d’informació que permet reportar, de manera confidencial i àgil, irregularitats que es puguin advertir en el desenvolupament de l’activitat professional, i que puguin suposar infraccions de la normativa legal i/o interna de la Institució.

La identificació de la persona denunciant és totalment voluntària. Escola Pia de Catalunya i les persones responsables de gestionar aquest Canal, adoptaran en qualsevol cas les mesures necessàries per garantir la confidencialitat i protecció de les seves dades personals.

http://centinela.lefebvre.es/public/concept/1832433?access=CCToAwKJiuGHdEEck6tLpVSK4tNWSagi%2fmgGDgx2ATc%3d

 

PROTOCOL ASSETJAMENTS COL·LABORADORS