Què és el servei d’acollida matinal?

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’Escola posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, de les 7:45 fins a les 9.00 del matí, durant tots els dies lectius. El poden utilitzar les famílies dels alumnes de la Llar, d’infantil i de Primària.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

Degut a la nova normativa escolar, cada alumne haurà de portar el seu propi material durant aquesta estona.

Preu del servei:

  • 5 dies a la setmana: 20€ al mes
  • Esporàdic: 2€ al dia

El servei es pot sol·licitar a SECRETARIA, fins i tot el mateix dia que es necessiti.