LLAR D’INFANTS

SERVEI PREU

Quota mensual total 

(de 9 a 17)

148€

INFANTIL

SERVEI PREU
Quota mensual 135,10€
Fundació* 10€
Quota mensual total 145,10€

PRIMÀRIA

SERVEI PREU
Quota mensual 137,55€
Fundació* 10€
Quota mensual total 147,55€

MENJADOR

SERVEI PREU
Quota mensual Mitja Pensió 137,15€
Servei de vigilància 0€
Dinar esporàdic 8,80€

ACOLLIDA MATÍ / ACOLLIDA TARDA

SERVEI PREU

Quota mensual matí (7:45 – 9)

Quota mensual tarda (17 – 18:30)

20€

22€

Esporàdic 2€