PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
(Llar d'Infants)

CALENDARI:
OBERT DURANT TOT EL PERIODE ESCOLAR

PODEU DEMANAR CITA PRÈVIA O QUALSEVOL DUBTE AL TELÈFON 93 830 03 48 O BÉ ENVIANT UN CORREU A moia@escolapia.cat

HORARI DE CITA PRÈVIA:
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 A 13:30 I DE 15 A 18.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • DNI o passaport del pare i de la mare
  • Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Llibre de família
  • Carnet de vacunes actualitzada
  • Altres possibles documents: certificat de família nombrosa, certificat de malaltia crònica o discapacitats, etc

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
(Infantil i Primària)

CALENDARI:
MODALITAT ONLINE: DEL 13 AL 22 DE MAIG
MODALITAT PRESENCIAL: DEL 19 AL 22 DE MAIG (CITA PRÈVIA A L'ESCOLA)

PODEU DEMANAR CITA PRÈVIA O QUALSEVOL DUBTE AL TELÈFON 93 830 03 48 O BÉ ENVIANT UN CORREU A moia@escolapia.cat

HORARI DE CITA PRÈVIA:
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 A 13:30 I DE 15 A 18.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • DNI o passaport del pare i de la mare
  • Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Llibre de família
  • Carnet de vacunes actualitzada
  • Altres possibles documents: certificat de família nombrosa, certificat de malaltia crònica o discapacitats, etc.
FORMULARI DE CONTACTE AMB L'ESCOLA