PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

HORARI D'ATENCIÓ: 
  • dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8 a 2 i de 3 a 7. 
  • divendres de 8 a 2 i de 3 a 6.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:
  • Sol·licitud de preinscripció (la facilitem a l'escola)
  • DNI o passaport del pare i de la mare
  • Targeta sanitària de l'alumne/a
  • Llibre de família
  • Carnet de vacunes actualitzada
  • Altres possibles documents: certificat de família nombrosa, certificat de malaltia crònica o discapacitats, etc.