Organització‎ > ‎

Equip directiu

Direcció: Giannina Aztarain
Cap d'estudis: Mireia Fernández
Secretària acadèmica: Isabel Clarà