Organització‎ > ‎

Equip directiu

Direcció: M. Rosa Padrós
Cap d'estudis: Núria Trullà
Secretària acadèmica: Sònia Ferrer