Organització‎ > ‎

Consell Escolar

La composició del Consell Escolar del Centre està formada per les persones següents:

Directora (Presidenta del Consell): Giannina Aztarain

Representants de la titularitat: Sebastià Aliberch, Marian Baqués, Isidre José

Representants dels professors: Rossi Almodóvar, Sílvia Quesada, Isabel Galarza, Alba Gateu, Lluïsa Tantiñá (suplent)

Representants dels pares dels alumnes: Marta Bas, Sílvia Solà, Sandra Badó, Míriam Blancafort, Montse Forcada (suplent)

Representant del personal d'administració i serveis: Pilar Roger, Cristina Saforas (suplent)