FOTOS MENÚ MENJADOR MENÚ LLAR D'INFANTSLLAR INFANTS INFANTIL  Ed. PrimàriaPRIMÀRIA 
La Crinca
 
CELEBRACIONSFESTES 

https://sites.google.com/a/escolapia.cat/epc-institucio/
ESCOLA PIA 
https://www.summem.catSUMMEM
https://sso2.educamos.com/Autenticacion/Acceder?ReturnUrl=%2fissue%2fwsfed%3fwa%3dwsignin1.0%26wtrealm%3dhttps%253a%252f%252fepmoia-escolapia-moia.educamos.com%252f%26wctx%3drm%253d0%2526id%253dpassive%2526ru%253d%25252f%26wct%3d2016-01-12T15%253a23%253a16Z&wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fepmoia-escolapia-moia.educamos.com%2f&wctx=rm%3d0%26id%3dpassive%26ru%3d%252f&wct=2016-01-12T15%3a23%3a16ZEDUCAMOS  Escola de MúsicaESCOLA MÚSICA
https://sites.google.com/a/moia.epiaedu.cat/web-nova/roboticaROBÒTICA 
 ENFILALLS

  https://m.facebook.com/profile.php?id=349476775234994&ref=bookmarks 

NOTÍCIES! 
JA PODEU VEURE LES FOTOS DEL "DIA DIFERENT" A L'APARTAT DE FOTOS!